Projektledare för Sthlm6000+

 Projektledare för Sthlm6000+ – Stadsutvecklingsprojektrojekt

År 2011 övervägde 3 av 10 studenter att lämna Stockholm på grund av bostadssituationen. Akademiska Hus insåg behovet av en bred samverkan med ett stort antal aktörer för att komma tillrätta med problemen Sthlm6000+ var ett stadsutvecklingsprojekt som löpte över fyra år. I projektet ingick kommuner, byggbolag, bostadsbolag, näringslivsrepresentanter, myndigheter, lärosäten och studenter. Samtliga aktörer samlades kring målet att öka Stockholms attraktivitet som studentstad genom att bygga 6 000 nya studentbostäder till 2017.

 Sten Wetterblad – Ordförande Sthlm6000+

”Med mycket positiv energi och med stort personligt engagemang har Petra lett projektet Sthlm6000+ vilket lett till att våra tuffa mål har uppfyllts. Detta är jag och Stockholms studenter mycket tacksamma för”.