Projektledare för Novi Real Estate / ”Novi News”

 Projektledare för Novi Real Estate / “Novi News” – Stadsutvecklingsprojektrojekt

Novi Real Estate erbjuder tjänster inom extern förvaltning av fastigheter. Novi är förvaltaren som gör saker lite annorlunda, står för nytänkande och vill bidra till att förnya och utveckla den traditionella branschen. Med nytänkande som fokus skapade Petra Wester konceptet ”Novi News”. Ett evenemang med ett nytt spännande format i form av en TV-studio. En spännande paneldebatt om nytänkande fastighetsförvaltning, med vassa paneldeltagare och med Henrik Johnsson som programledare. Debatten sändes live.

 Marie Bucht – VD Novi Real Estate

”Vi anlitade Petra Wester som projektledare för evenemanget ”Novi News” för att vi ville ta ett nytt grepp, hitta ett nytt sätt att ta del av olika aktörers klokskap och erfarenheter. En annan målsättning var också att nå ut med livesändningar samtidigt som vi spelade in. Detta gav skarpa samtal/diskussioner som också kan vara levande längre och nå en mycket större målgrupp än ett traditionellt seminarium/rundabords samtal. Med facit i hand är vi mer än nöjda då vi uppnådde våra målsättningar samtidigt som det var kul och snyggt! Petra är en genomförare som gör det lilla extra för att nå ett riktigt bra och proffsigt resultat. Med sitt engagemang och sitt mod att våga tänka nytt och utmana utan att tappa fokus på seriositet och professionalism är hon en perfekt projektledare. Petra lyssnar och är noga med att sätta sig in i projektet och fullföljer in minsta detalj vilket syns och märks. Vi på Novi kommer fortsätta samarbeta med Petra och rekommenderar även andra att göra det.”