Stadsutveckling

Projektledning vid bygg- och fastighetsutveckling

Projektledning av samverkansprojekt inom stadsutveckling

Bistår med stöd och rådgivning vid byggprocesser, markanvisningar, detaljplaner och bygglov.