Bra möten skapar affärer

Petra Wester

Jag ger företag, kommuner och organisationer strategisk rådgivning och operativt stöd med fokus på bostadsbyggande och fastighetsutveckling. Stödet kan syfta till att få till stånd enskilda byggprojekt eller bygga/positionera ett varumärke mer långsiktigt.

Med min långa erfarenhet och breda nätverk hjälper jag uppdragsgivarna att hantera och bygga långsiktiga relationer med alltifrån kunder till beslutsfattare och opinionsbildare.

I mina uppdrag samspelar jag med fastighetsmarknadens olika aktörer – fastighetsägare, investerare, kommuner, myndigheter, offentliga bolag och beslutsfattare på olika nivåer.
Nyckeln till framgång är att kunna processen och att veta vilka de viktiga aktörerna är.
Med äkta omtanke om ditt varumärke ser jag till att ord blir handling med enkla verktyg och metoder.

Tjänster