Petra Wester

Jag har en lång erfarenhet av operativ företagsledning inom bank- och fastighetsbranschen.

Sedan starten av mitt bolag 2010 har jag arbetat som senior rådgivare åt framförallt fastighets- och byggbolag.

Jag har ett stort nätverk inom näringsliv, politik och idrottsrörelsen.

Med min erfarenhet, kompetens och breda nätverk ser jag till att du får träffa relevanta beslutsfattare och möjligheter att framföra ditt budskap direkt. Genom nätverksbyggande får du som kund tillgång till mötesplatser med beslutsfattare på olika nivåer.

Är certifierad via Styrelseakademien.
Ledamot i Svenska Handbollslandslaget AB och Djurgårdens IF Alliansförening.